ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Europese Kaderrichtlijn Water

Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) vastgesteld ter bescherming van alle wateren in de Europese stroomgebieden. Met haar Rijnactieprogramma was de ICBR een van de voortrekkers op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking binnen een internationaal stroomgebied.

De Europese Kaderrichtlijn Water

  • moderniseert en brengt eenheid in het Europese waterrecht
  • bekijkt een stroomgebied als geheel
  • vereist een grensoverschrijdende, geïntegreerde beoordeling en dito beheer
  • legt een lijst van prioritaire stoffen vast
  • legt de nadruk op natuurgerelateerde indicatoren
  • definieert de goede chemische toestand
  • definieert de goede ecologische toestand
  • legt de deadline voor het bereiken van de goede toestand in alle Europese wateren in 2015.

In het ICBR-programma “Rijn 2020“ worden onder andere de bepalingen van de EG-Kaderrichtlijn Water en van het gelijklopende, Zwitserse waterbeleid geïmplementeerd in het Rijnstroomgebied, rekening houdend met het Actieplan Hoogwater.

Doelstellingen en principes van de Kaderrichtlijn Water