ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Europese Kaderrichtlijn Water

Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2000 de Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) vastgesteld ter bescherming van alle wateren in de Europese stroomgebieden. Met haar Rijnactieprogramma was de ICBR een van de voortrekkers op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking binnen een internationaal stroomgebied.

De Europese Kaderrichtlijn Water

  • moderniseert en brengt eenheid in het Europese waterrecht
  • bekijkt een stroomgebied als geheel
  • vereist een grensoverschrijdende, geïntegreerde beoordeling en dito beheer
  • legt een lijst van prioritaire stoffen vast
  • legt de nadruk op natuurgerelateerde indicatoren
  • definieert de goede chemische toestand
  • definieert de goede ecologische toestand
  • legt de deadline voor het bereiken van de goede toestand in alle Europese wateren in 2027 (termijnverlengingen zijn mogelijk).

Het ICBR-programma Rijn 2040 ondersteunt onder andere de bepalingen van de EG-Kaderrichtlijn Water en van het gelijklopende, Zwitserse waterbeleid in het Rijnstroomgebied.