ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijn 2040

Op 13 februari 2020 heeft in Amsterdam de zestiende Rijnministersconferentie plaatsgevonden. De ministers die bevoegd zijn voor waterbescherming in het Rijnstroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Unie hebben de balans opgemaakt van het programma Rijn 2020, dat nu ten einde loopt, en het nieuwe programma Rijn 2040 met ambitieuze doelen aangenomen.

Het programma Rijn 2040 vindt u hier.

De balans van Rijn 2020 vindt u hier.

Het persbericht vindt u hier.

Het ministerscommuniqué vindt u hier.

Het verslag over de verbanden tussen het programma Rijn 2040 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN-Agenda 2030 vindt u hier.

De toespraken van de Rijnministersconferentie vindt u hier:
Toespraak van Cora van Nieuwenhuizen
Standpunt van de ngo's op het gebied van hoogwater/laagwater/ klimaatverandering
Standpunt van de ngo’s op het gebied van ecologie
Standpunt van de ngo's op het gebied van waterkwaliteit