ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nieuws

| Persberichten

Een nieuwe voorzitter voor de ICBR: Miriam Haritz

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft sinds 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter. Duitsland heeft…

Lees meer »
| Persberichten

ICBR publiceert richtinggevend monitorings- en beoordelingssysteem voor microverontreinigingen - maakt controle mogelijk van het 30%-reductiedoel in het Rijnstroomgebied

Microverontreinigingen zijn in water opgeloste schadelijke stoffen die alleen met veel moeite uit het water kunnen worden…

Lees meer »
| Persberichten

De ICBR begint in de herfst van 2022 met de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie - het derde extreme laagwater in 20 jaar onderstreept de urgentie

Voor de derde keer sinds 2003 en 2018 zijn de Rijn en vele wateren in het Rijnstroomgebied getroffen door een opvallend lage…

Lees meer »

Rapporten

| Rapporten

289. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2021 –

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de…

Lees meer »
| Rapporten

287. Vermindering van microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied – Monitoring en beoordelingssysteem

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ''de…

Lees meer »
| Rapporten

288. Verslag van de voorzitter van de ICBR aan de PLEN-CC22 (activiteitenverslag juli 2021 – juni 2022)

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de…

Lees meer »