Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persbericht: Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Rotterdam, 15 november 2018

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten. Immers, afhankelijk van de afvoer zullen een of meer schuiven van de Haringvlietsluizen ten zuiden van Rotterdam vanaf nu op een kier staan, ook bij vloed. Daar moesten de vissen bijna vijftig jaar op wachten, want de stormvloedkering is in 1971 aangelegd.

Lees meer >>

Persbericht ICBR 2018 - Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn

Solothurn, 3 en 4 juli 2018

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw.

Lees meer >>

Water Action Day tijdens de COP23

Op 10 november 2017 heeft in het kader van de COP23 in Bonn een internationale “Water Action Day” plaatsgevonden.
Samen met tal van andere vertegenwoordigers van regeringen en internationale organisaties heeft de voorzitter van de ICBR, Martine Rohn-Brossard, hier namens de ICBR de internationale verklaring “Nature-Based Solutions for Water Management under Climate Change” ondertekend (zie foto's). Maatregelen die de waterretentie in het stroomgebied als geheel verbeteren, zoals het behouden en vergroten van overstromingsgebieden, dijkverleggingen, renatureringen, extensiveringen en de aanleg van retentiegebieden, zijn zowel bevorderlijk voor de waterecologie als voor de hoogwaterveiligheid, en reduceren de negatieve gevolgen van klimaatverandering (zie ook ICBR- Klimaatadaptatiestrategie).

Drie Rijncommissies organiseren een laagwatersymposium

Op 20 en 21 september 2017 heeft in Bazel het internationale symposium "Low flows in the Rhine catchment" (laagwater in het Rijnstroomgebied) plaatsgevonden. Het symposium is gezamenlijk georganiseerd door drie "Rijncommissies", te weten de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR), de ICBR en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), met de steun van de Zwitserse Milieudienst (FOEN).

Meer informatie over het symposium en de resultaten vindt u hier.

Binnenkort hebben trekvissen in Gerstheim vrij spel

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe vispassage in Gerstheim op de Duits-Franse Bovenrijn vorderen gestaag (foto: EDF). Deze vismigratievoorziening zal in 2018 in gebruik worden genomen. De vispassage aan de stuw van Straatsburg is in 2016 opgeleverd, maar wordt nog op verschillende punten geoptimaliseerd. De vispassages in Straatsburg en Gerstheim zullen vissen (waaronder zalmen) via het Leopoldkanaal toegang geven tot paaihabitats in het Elz-Dreisamsysteem (in de buurt van Freiburg) op voorwaarde dat voor 2018 ook aan drie vaste drempels in de oude loop van de Rijn bij Gerstheim en Rhinau de stroomopwaartse vismigratie wordt hersteld. Verder benedenstrooms in de Rijn liggen de vispassages van Iffezheim (in gebruik sinds 2000) en Gambsheim (in gebruik sinds 2006). Uit recente cijfers blijkt dat deze voorzieningen goed worden gebruikt: dit jaar zijn er in Iffezheim al meer dan honderdvijftig stroomopwaarts trekkende zalmen geteld en in Gambsheim honderd (stand: september). Ook in de Sieg, die ter hoogte van Bonn uitmondt in de Rijn, zijn er in 2017 al ruim honderd zalmen opgetrokken.

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

Rapporten

250. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2018

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de...


Rapporten

249. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2017 -

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de...


Rapporten

248. Inventarisatie van de laagwateromstandigheden in de Rijn

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede...


Rapporten

247. “Masterplan trekvissen Rijn 2018” - een update van het Masterplan van 2009 –

Het Masterplan trekvissen Rijn uit 2009 (ICBR-rapport 179) is geactualiseerd op basis van nieuwe...


Rapporten

246. Microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied Balans 2017

De ICBR heeft vanaf 2008 informatie verzameld over de relevantie van verschillende microverontreinigingen in...


Persberichten

Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Rotterdam, 15 november 2018
Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten. Immers, afhankelijk van de afvoer zullen een of meer schuiven van de Haringvlietsluizen ten zuiden van Rotterdam vanaf nu op een kier staan, ook bij vloed. Daar moesten de vissen bijna vijftig jaar op wachten, want de stormvloedkering is in 1971 aangelegd.
De kier is een mijlpaal voor de twee rivieren, voor de...


Persberichten

Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn

Solothurn, 3 en 4 juli 2018

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw.


Hoogwaterverwachting

BAFU: Waterbescherming in Zwitserland

Het BAFU (de Zwitserse milieudienst) nodigt u uit voor een avontuurlijke reis waarin u samen met piloot Nino G van de buitenaardse planeet Nuxxo de uitdagingen van de waterbescherming in Zwitserland beter leert kennen:
Video: "Swiss water bodies – all clear?"

2019 - Het internationale jaar van de zalm

2019 zal op initiatief van de North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) en de North Pacific Anadromous Fish Commission (NPAFC) worden uitgeroepen tot het internationale jaar van de zalm (IYS). Hiermee zullen burgers en beleidsmakers meer bewust worden gemaakt van het belang van de zalm, zijn behoud en duurzame gebruik. Er staan grote internationale events gepland, maar ook andere nationale dan wel regionale initiatieven of bijeenkomsten naar aanleiding van het IYS zijn uitermate welkom (zie ook http://www.nasco.int/iys.html).

Interactieve kaarten