ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nieuws

| Persberichten

De ICBR begint in de herfst van 2022 met de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie - het derde extreme laagwater in 20 jaar onderstreept de urgentie

Voor de derde keer sinds 2003 en 2018 zijn de Rijn en vele wateren in het Rijnstroomgebied getroffen door een opvallend lage…

Lees meer »
| Persberichten

ICBR stelt prioriteiten tot 2027 vast en faciliteert het in kaart brengen van de biodiversiteit aan de Rijn

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft tijdens de Plenaire Vergadering op 7 juli 2022 in Brussel…

Lees meer »
| Persberichten

ICBR publiceert derde stroomgebiedbeheerplan Rijn - goed overzicht van de toestand van de wateren en de te ondernemen acties

[Translate to Nederlands:]

Voor de derde keer sinds 2009 heeft de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) een beheerplan voor het…

Lees meer »

Rapporten

| Rapporten

288. Verslag van de voorzitter van de ICBR aan de PLEN-CC22 (activiteitenverslag juli 2021 – juni 2022)

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de…

Lees meer »
| Rapporten

284. Ontwikkeling van een methode en de resultaten van de voortgangscontrole van het biotoopnetwerk aan de Rijn in 2020

Het nieuwe ICBR-programma Rijn 2040 dat is vastgesteld tijdens de zestiende Rijnministersconferentie in 2020 heeft ten doel om…

Lees meer »
| Rapporten

285. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2020 –

Lees meer »