ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nieuws

| Persberichten

Een nieuw begin - de ICBR bereidt zich voor op de toekomst

Op 4 en 5 juli 2019 vond de jaarlijkse Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in...

Lees meer »
| Persberichten

Microverontreinigingen in de Rijn en zijn zijrivieren effectief verminderen Aanbevelingen van de ICBR

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied...

Lees meer »
| Persberichten

Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Haringvlietsluizen

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur,...

Lees meer »

Rapporten

| Rapporten

262. Rapport over de resultaten van de ICBR-projectgroep “Duits-Franse Bovenrijn” 2015-2019

In het onderhavige rapport wordt een samenvatting gegeven van de werkzaamheden die de PG ORS van 2015 tot juni 2019 heeft...

Lees meer »
| Rapporten

260. Rapport over de resultaten van de workshop Hoogwaterveiligheid en natuurlijke herinrichting in het Rijnstroomgebied: Uitdagingen en succesfactoren

Het doel van de door de werkgroepen B en H gezamenlijk georganiseerde workshop, die is bijgewoond door ongeveer dertig deelnemers...

Lees meer »
| Rapporten

259. Concept voor de afstemming van de meting van de verontreiniging van biota (vissen/schelpdieren) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in de derde KRW-beheerscyclus 2021-2027

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een pilotproject over de verontreiniging van biota met schadelijke stoffen in het...

Lees meer »