Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persbericht

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de Atlantische Oceaan, en aandacht te vragen voor het grote belang van uiterwaarden om hoog- en laagwater op te vangen. De ICBR verspreidt haar informatiemateriaal ook onder bezoekerscentra aan vispassages of natuurreservaten, en heeft deze centra tevens hulp aangeboden bij de vorming van een netwerk.

meer >>

Nieuwe ICBR-voorzitter per 1 januari 2017

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) wordt vanaf 1 januari 2017 voor het eerst sinds haar 66-jarig bestaan voorgezeten door een vrouw. De Zwitserse Martine Rohn-Brossard zal het ICBR-voorzitterschap de komende drie jaar bekleden en ze volgt daarmee de Nederlander Gustaaf Borchardt op, die de ICBR in de periode 2014-2016 heeft voorgezeten.
Martine Rohn-Brossard is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Internationale Betrekkingen van de Zwitserse Milieudienst (Bundesamt für Umwelt) in Bern en ze geeft leiding aan de sectie Europa, Handel en Ontwikkeling. Ze is van opleiding bedrijfseconoom en heeft een postuniversitaire opleiding ecologie en natuurwetenschappen gedaan. Ze zal de komende drie jaar de plenaire vergaderingen en andere bijeenkomsten van de ICBR voorzitten.
Martine Rohn-Brossard komt uit het Franstalige gedeelte van Zwitserland.
 

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

Nieuw: Klimaatadaptatiestrategie

ICBR publiceert klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.

meer >>

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.

meer >>

Rapporten

245. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2017

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de...


Rapporten

244. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn -Meldingen uit 2016-

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende...


Rapporten

242. Rijnstoffenlijst 2017

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het...


Rapporten

241. Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019

In het Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische...


Rapporten

240. Strategie ter voorkoming en vermindering van microverontreinigingen uit diffuse bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht...


Persberichten

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de...


Persberichten

Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn “30 jaar na Sandoz” Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor...


Vergaderingen/Documenten

ICBR Workplace

(Beveiligde omgeving, alleen voor ICBR-gedelegeerden)

Interactieve kaarten

Hoogwater- voorspelling