Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persbericht: Een nieuw begin - de ICBR bereidt zich voor op de toekomst

Malbun, 4 en 5 juli 2019

Op 4 en 5 juli 2019 vond de jaarlijkse Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in Malbun, Liechtenstein plaats. Er werd vooral gesproken over de voorbereiding van de Rijnministersconferentie in februari 2020 en in het bijzonder over het nieuwe programma “Rijn 2040” dat zal worden vastgesteld. De ICBR heeft daarnaast ook een discussie gevoerd over de nieuwe resultaten in verband met de chemische belasting van de Rijn en de laagwatermonitoring.

Lees meer >>

Persbericht: Microverontreinigingen in de Rijn en zijn zijrivieren effectief verminderen - Aanbevelingen van de ICBR

Koblenz, 6 februari 2019

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, landbouw, industrie en MKB.

Lees meer >>

Persbericht: Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Rotterdam, 15 november 2018

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten. Immers, afhankelijk van de afvoer zullen een of meer schuiven van de Haringvlietsluizen ten zuiden van Rotterdam vanaf nu op een kier staan, ook bij vloed. Daar moesten de vissen bijna vijftig jaar op wachten, want de stormvloedkering is in 1971 aangelegd.

Lees meer >>

Trekvissen hebben nu vrij spel in Gerstheim

De vispassage is op 15 oktober 2018 onder water gezet (foto: EDF). De officiële opening vindt plaats in 2019. De vispassage aan de stuw van Straatsburg is in 2016 opgeleverd, maar wordt nog op verschillende punten geoptimaliseerd. De vispassages in Straatsburg en Gerstheim zullen vissen (waaronder zalmen) via het Leopoldkanaal toegang geven tot paaihabitats in het Elz-Dreisamsysteem (in de buurt van Freiburg) op voorwaarde dat ook aan drie vaste drempels in de oude loop van de Rijn bij Gerstheim en Rhinau de stroomopwaartse vismigratie wordt hersteld. Verder benedenstrooms in de Rijn liggen de vispassages van Iffezheim (in gebruik sinds 2000) en Gambsheim (in gebruik sinds 2006). Uit de cijfers blijkt dat deze voorzieningen goed worden gebruikt: 2017 zijn er in Iffezheim meer dan honderdzeventig stroomopwaarts trekkende zalmen geteld en in Gambsheim meer dan honderd. Ook in de Sieg, die ter hoogte van Bonn uitmondt in de Rijn, zijn er in 2017 meer dan honderdvijftig zalmen opgetrokken.

Persbericht ICBR 2018 - Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn

Solothurn, 3 en 4 juli 2018

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw.

Lees meer >>

Foto’s van het laagwater in 2018 >>

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

Rapporten

253. ICBR-aanbevelingen voor de reductie van microverontreinigingen in de wateren

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in...


Rapporten

252. Statistische evaluatie van metingen van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in de jaren 2014/2015

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een eerste gemeenschappelijke onderzoeksprogramma naar de...


Rapporten

251. Rapport over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2015-2016

Het ICBR-rapport 251 is de voortzetting van de rapporten over de beoordeling en de ontwikkeling van de...


Rapporten

250. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2018

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de...


Rapporten

249. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2017 -

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de...


Persberichten

Microverontreinigingen in de Rijn en zijn zijrivieren effectief verminderen Aanbevelingen van de ICBR

Koblenz, 6 februari 2019
De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, landbouw, industrie en MKB.
In onze huidige maatschappij worden telkens nieuwe stoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. De uitdaging vanuit de optiek van de waterkwaliteit is om hier grip op te krijgen. De ICBR houdt sinds ruim tien jaar zicht op de relevantie van...


Persberichten

Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Rotterdam, 15 november 2018
Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten. Immers, afhankelijk van de afvoer zullen een of meer schuiven van de Haringvlietsluizen ten zuiden van Rotterdam vanaf nu op een kier staan, ook bij vloed. Daar moesten de vissen bijna vijftig jaar op wachten, want de stormvloedkering is in 1971 aangelegd.
De kier is een mijlpaal voor de twee rivieren, voor de...


2019 - Het internationale jaar van de zalm

2019 zal op initiatief van de North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) en de North Pacific Anadromous Fish Commission (NPAFC) worden uitgeroepen tot het internationale jaar van de zalm (IYS). Hiermee zullen burgers en beleidsmakers meer bewust worden gemaakt van het belang van de zalm, zijn behoud en duurzame gebruik. Er staan grote internationale events gepland, maar ook andere nationale dan wel regionale initiatieven of bijeenkomsten naar aanleiding van het IYS zijn uitermate welkom (zie ook http://www.nasco.int/iys_video.html en https://yearofthesalmon.org/).

Hoogwaterverwachting

BAFU: Waterbescherming in Zwitserland

Het BAFU (de Zwitserse milieudienst) nodigt u uit voor een avontuurlijke reis waarin u samen met piloot Nino G van de buitenaardse planeet Nuxxo de uitdagingen van de waterbescherming in Zwitserland beter leert kennen:
Video: "Swiss water bodies – all clear?"

 

Interactieve kaarten