ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

"Actieplan Hoogwater" (1998)

De grote overstromingen van de Rijn in 1993 en 1995 waren voor de ICBR aanleiding om tijdens de 12e Rijnministersconferentie op 22 januari 1998 in Rotterdam het

"Actieplan Hoogwater"

voor de Rijn vast te stellen. Het doel was om mensen en goederen voor 2020 beter te beschermen tegen overstromingen, zich voor te bereiden op overstromingen en de uiterwaarden van de Rijn te verruimen en te verbeteren.

Enkele jaren na de vaststelling van het "Actieplan Hoogwater" en de doelstellingen ervan werden deze opgenomen in het integrale programma "Rijn 2020".

In 2005 en 2010 is een tussentijdse balans opgemaakt:

Tussentijdse balans (2005)  (niet beschikbaar in het Nederlands)

Tussentijdse balans (2010)  

De definitieve balans is gepubliceerd op de pagina "Rijn 2020" en laat zien dat er talrijke successen zijn geboekt bij de implementatie van de in 1998 gestelde doelen. In het programma "Rijn 2040" en in de overstromingsrisicobeheerplannen overeenkomstig de Europese Richtlijn over Overstromingsrisico's (ROR), die de opvolgers zijn van het "Actieplan Hoogwater", zijn doelstellingen opgenomen die nog niet volledig zijn gerealiseerd.