ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verandering van het overstromingsrisico: evaluatie-instrument en resultaten

De ICBR heeft voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op het overstromingsrisico een methode ontwikkeld, die in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) geïmplementeerd is. Met het Instrument "ICPR FloRiAn (Flood Risk Analysis)" kan de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn nu kwantitatief worden geëvalueerd. De methode en het instrument worden kort voorgesteld in deze poster.

De berekeningen die met het instrument zijn uitgevoerd, laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn genomen of die voor 2020 zijn gepland, zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd. In twee syntheserapporten (ICBR-rapporten 236 (2016) en 283 (2021)) wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument zijn uitgevoerd. Rapport 283 bevat de meest actuele resultaten in verband met de vermindering van het overstromingsrisico na de uitvoering van de maatregelen in de periode van 2015-2030.

Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het instrument "ICPR FloRiAn" inclusief de eraan ten grondslag liggende methode (zie technisch rapport: ICBR-rapport 237, 2016) op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen.

Als u het instrument graag wilt gebruiken of belangstelling heeft voor dit onderwerp kunt u contact opnemen met: sekretariat@iksr.de