ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Biologische diversiteit en waterbescherming

... beleef het op tal van locaties in het Rijnstroomgebied, van Zwitserland tot aan de Noordzeekust!

Het aanbod is veelzijdig: centra voor natuurbescherming, klassieke musea of beleefcentra, aan jou de keuze.

Hier en daar kan je zelfs een blik onder het wateroppervlak werpen en migrerende vissen van dichtbij bekijken. Maar, wat heeft een natuurreservaat aan de Duits-Franse Bovenrijn te maken met een vismigratierivier aan het Nederlandse IJsselmeer? Waarom is de aaneenschakeling van leefgebieden zo belangrijk voor de fauna en flora in en aan de Rijn en zijn zijrivieren?
Trekvissen, zoals de zalm, geven een antwoord!
De levenscyclus van de zalm

Als gevolg van stuwen, gemalen, dammen en andere hindernissen is een groot aantal paaigronden en opgroeihabitats in de zijrivieren van de Rijn nog altijd niet of nauwelijks bereikbaar. Omdat trekvissen zich niet aan grenzen houden, moeten alle Rijnoeverstaten nauw samenwerken om de ecologische passeerbaarheid van de Rijn en zijn zijrivieren te herstellen.

Op veel plekken aan de Rijn en zijn zijrivieren wordt er gewerkt aan de duurzame verbetering van het ecosysteem in het stroomgebied als geheel en aan de ontwikkeling van de biologische diversiteit. De acties worden gecoördineerd door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), die is gevestigd in Koblenz (Duitsland) en die de werkzaamheden heeft verankerd in haar programma's “Rijn 2040” en “Masterplan trekvissen Rijn”.

 

Bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied: Waar kun je wat beleven?

Bezook ook: OurRhine en Edu.Ourrhine