ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Successen van het programma "Rijn 2020" op het gebied van ecologie

  • Sinds 2000 is er ongeveer 140 km² uiterwaard hersteld en zijn 124 uiterwaardwateren weer verbonden met de hoofdstroom van de Rijn. Meer informatie hierover is te vinden in het rapport over het biotoopnetwerk.
  • 166 km Rijnoever is ecologisch heringericht.
  • Bijna 600 vismigratieknelpunten in de Rijn en in de voor de terugkeer van trekvissen zo belangrijke zijrivieren zijn verwijderd of voorzien van vispassages. Hierdoor staat meer dan 28% van de waardevolle habitatgebieden voor de zalm weer in verbinding met de Rijn.
  • Tegenwoordig keren ieder jaar weer enkele honderden zalmen uit de Noordzee terug naar de bereikbare zijrivieren van de Rijn, en planten zich daar op natuurlijke wijze voort. Meer informatie in het Masterplan trekvissen.
  • Een mijlpaal in het herstel van de terugkeer van trekvissen uit zee naar het Rijn/Maas-systeem werd eind 2018 bereikt, toen de Haringvlietsluizen op een kier werden gezet.

In de Duits-Franse Bovenrijn zijn na de vispassages aan de grote stuwen in Iffezheim (2000) en Gambsheim (2006) nu ook de vispassages in Straatsburg (2015) en Gerstheim (2019) in gebruik genomen. Meer informatie hierover is te vinden in het rapport over de resultaten van de ICBR-projectgroep "Duits-Franse Bovenrijn".