ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan 2021

In artikel 13, lid 7 KRW is bepaald dat er voor 22 december 2021 een derde gecoördineerd beheerplan voor de periode 2022-2027 moest worden opgesteld voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn.

De COVID 19-pandemie heeft sinds maart 2020 ook het gehele Rijndistrict getroffen en tot enkele vertragingen geleid, zowel bij de afhandeling van de onderwerpen als bij de levering van informatie en gegevens door de landen in het Rijnstroomgebied.

Het derde internationaal gecoördineerde beheerplan 2022-2027 van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn is op 22 maart 2022 gepubliceerd.

Het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 (deel A) is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict.

De nationale beheerplannen vindt u hier.