ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsrisicobeheerplan 2015

De ICBR heeft voor 22 december 2015 het eerste “Internationaal gecoördineerde overstromingsrisicobeheerplan 2015 van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (deel A: met stroomgebieden > 2.500 km²)” tot stand gebracht als voortzetting van het Actieplan Hoogwater. Dit overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) is een stap in de implementatie van de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's. In het ORBP wordt er een beschrijving gegeven van het overstromingsrisicobeheer dat de staten in het Rijnstroomgebied samen hebben afgesproken om mogelijke, negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in de staten te verminderen.

Het overstromingsrisicobeheerplan 2015 heeft betrekking op de periode 2016-2021 en bevat doelen en maatregelen die de staten gezamenlijk hebben vastgesteld voor verschillende onderwerpen op het gebied van hoogwaterveiligheid en technische bescherming tegen overstromingen.
Daarnaast geeft het plan ook belangrijke informatie over overstromingsgevaren en zijn er links in opgenomen naar de nationale overstromingsrisicobeheerplannen van de staten in het Rijnstroomgebied. De staten zijn ertoe verplicht om het plan om de zes jaar te toetsen en zo nodig bij te stellen.

De resultaten van de inspraakronde van 2015 vindt u hier.

Overstromingsrisicobeheerplan 2015