ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsrisicobeheerplan

De ICBR heeft voor 22 december 2021 het tweede internationaal overstromingsrisicobeheerplan (IORBP) van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn (deel A: waternet met stroomgebieden > 2.500 km²) (voor de periode 2022-2027) tot stand gebracht als voortzetting van het eerste IORBP (voor de periode 2016-2021) en het Actieplan Hoogwater (zie balans hier). Het overstromingsrisicobeheerplan is een stap in de implementatie van de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's. De landen zijn ertoe verplicht om het plan om de zes jaar te toetsen en zo nodig bij te stellen.

In het IORBP wordt er een beschrijving gegeven van het overstromingsrisicobeheer dat de landen in het Rijnstroomgebied samen hebben afgesproken om mogelijke, negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in de landen te verminderen. Het plan bevat doelen en maatregelen die de landen gezamenlijk hebben vastgesteld voor verschillende onderwerpen op het gebied van hoogwaterveiligheid en technische bescherming tegen overstromingen. Daarnaast geeft het plan ook belangrijke informatie over overstromingsgevaren en zijn er links in opgenomen naar de nationale overstromingsrisicobeheerplannen van de staten in het Rijnstroomgebied. Op dezelfde pagina vindt u links naar andere organisaties in het stroomgebied van de Rijn (niveaus B en C) waarmee de ICBR samenwerkt, zoals de Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar, en hun respectievelijke overstromingsrisicobeheerplan (zie hier het plan in het duits en het frans).

Tweede Internationaal Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal Rijndistrict 2021

Eerste Internationaal Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal Rijndistrict 2015

De resultaten van de inspraakrondes 2015 en 2021 van het eerste en het tweede IORBP vindt u hier.