ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Publieksparticipatie

De Europese Kaderrichtlijn Water is gericht op het bereiken van de goede toestand in de wateren. De goede toestand heeft niet alleen betrekking op de verontreiniging met schadelijke stoffen, maar vooral op de gesteldheid van de aquatische fauna en flora.

Om de goede toestand te bereiken, voeren de staten in het stroomgebied van de Rijn maatregelen- en monitoringsprogramma's uit. Daarbij werken de staten, zo nodig, grensoverschrijdend samen.

In de richtlijn neemt de publieksparticipatie, d.w.z. het betrekken van alle burgers in het Rijnstroomgebied bij de implementatie, een belangrijke plaats in.

In de eerste helft van 2009 heeft het publiek de kans gekregen te participeren aan de totstandbrenging van het plan. De reactie op de aan de ICBR gerichte zienswijzen ten aanzien van het concept van het Stroomgebiedbeheerplan 2009 - 2015 (deel A) kunt u hier downloaden.

In de eerste helft van 2015 heeft het publiek opnieuw de kans gekregen om mee te werken aan de totstandbrenging van het plan. De reactie op de aan de ICBR gerichte zienswijzen ten aanzien van het concept van het Stroomgebiedbeheerplan 2016 - 2021 (deel A) kunt u hier downloaden.

Van april t/m oktober 2021 had het publiek wederom de mogelijkheid om te participeren aan het beheerplan.  De reactie op de aan de ICBR gerichte zienswijzen ten aanzien van het concept van het stroomgebiedbeheerplan 2022 - 2027 (deel A) vindt u hier.