ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Tijdens de PLEN-CC11 heeft de Nederlandse delegatie aandacht gevraagd voor de extreme laagwaterperiode in 2011, die in Nederland aanleiding had gegeven tot verschillende vragen en maatregelen. Afgesproken is dat alle delegaties een overzicht geven van de beschikbare nationale…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

Complexvormers zijn wijd verbreide industriële chemicaliën die op verschillende gebieden, maar vooral  in industrie en bedrijven worden toegepast. Emissies van deze stoffen naar het water gebeuren dan ook voornamelijk in de industrie, maar in mindere mate ook in huishoudens. …

Lees meer »

Vissen weerspiegelen de verontreiniging van het sediment en van het gehele aquatische ecosysteem, vooral de accumulatie van contaminanten in de voedselketen.

In het onderhavige rapport wordt er een overzicht gegeven van de gegevens die de Rijnoeverstaten in de periode 2000-2010…

Lees meer »

Muskus is al in de Oudheid vanuit het Perzische Rijk naar Europa gebracht. Deze natuurlijke geurstof wordt gewonnen uit een klier van het muskushert, vandaar ook de naam muskus.
Sinds 1888 worden muskusgeurstoffen ook kunstmatig (synthetisch) geproduceerd. Naast andere natuurlijke…

Lees meer »

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden vergeleken met de doelstellingen die zijn vastgelegd…

Lees meer »

Na de PLEN-CC10 van 30 juni en 1 juli 2010 te Mainz heeft de ICBR zich in de tweede helft van 2010 geconcentreerd op de verdere precisering van het kader voor het werkprogramma 2010-2015, dat was goedgekeurd door de PLEN-CC10.

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

Sinds 1990 zijn er 6.222 volwassen zalmen geteld die vanuit de Noordzee zijn teruggekeerd naar hun paaiwateren in de zijrivieren van de Rijn.

Het resultaat van 992 getelde meerforellen was vergelijkbaar met de vorige jaren.

Lees meer »

Punt 3 van de paragraaf “Aanpak en maatregelen” in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit) van het Programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg “Rijn 2020“, luidt als volgt: Actualisering van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en van de…

Lees meer »