ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

208. Uitheemse grondelsoorten in het Rijnsysteem

Uit de laatste inventarisaties blijkt dat exoten in toenemende mate hun stempel drukken op de levensgemeenschappen in het Rijnsysteem. Bij de vissen komen de afgelopen jaren steeds vaker vooral grondels (Gobiidae, Odontobutidae) in groten getale en dichtheden voor.
In het onderhavige document wordt getracht een overzicht te geven van de soorten die hetzij nu worden aangetroffen in het Rijnsysteem hetzij er in de toekomst worden verwacht en tevens de mogelijke effecten hiervan op het ecosysteem te schetsen.