ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

206. Voortgang in de uitvoering van het Masterplan trekvissen Rijn in de Rijnoeverstaten in de periode 2010-2012

In het Masterplan trekvissen Rijn (ICBR-rapport 179) wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied.
In het onderhavige rapport wordt de voortgang in de realisatie van het Masterplan trekvissen Rijn in de periode 2010-2012 beschreven.
Van 1990 tot eind 2012 zijn er in totaal meer dan 6.900 volwassen zalmen geteld die vanuit de Noordzee zijn teruggekeerd naar hun paaigebieden in zijrivieren van de Rijn.