ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

214. Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development Extensive Version

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling van de luchttemperatuur die is vastgelegd in de Studie naar scenario's voor het afvoerregime van de Rijn (ICBR-rapport 188, 2011). Het rapport, waarvan naast een uitgebreide versie ook een samenvatting (ICBR-rapport 213, 2014) beschikbaar is, is een aanvulling op de ICBR-publicaties in verband met de langjarige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de periode 1978-2011 (ICBR-rapport 209, 2013) en in verband met mogelijke effecten van deze veranderingen op aquatische levensgemeenschappen (ICBR-rapport 204, 2013).