ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

207. Nationale maatregelen conform EG-Aalverordening Nr. 1100/2007 in het Rijnstroomgebied 2010-2012

Om de bedreigde aalpopulaties in Europa te beschermen en in de toekomst te beheren, heeft de Europese Unie in juni 2007 een verordening uitgevaardigd (nr. 1100/2007) waarin het herstel van het aalbestand en de reductie van de antropogeen veroorzaakte sterfte van de aal op de voorgrond is geplaatst. In het kader van de implementatie van deze verordening hebben alle EU-lidstaten waar de aal van nature voorkomt voor eind 2008 nationale aalbeheerplannen opgesteld en naar de Europese Commissie gestuurd.
Het onderhavige document geeft een overzicht van de nationale maatregelen voor de stabilisatie van de aalpopulaties in het Rijnstroomgebied.