ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

211. Seizoensgebonden verontreiniging van de Rijn met herbiciden isoproturongolf in 2011

Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich voordoet in de periode dat de met wintergraan ingezaaide velden worden bewerkt, zijn duidelijk te meten verontreinigingen met isoproturon en chloortoluron in de Rijn, zeker als er na de dagen waarop de genoemde herbiciden worden toegepast dagen volgen met zware neerslag. De emissies van isoproturon en chloortoluron, die al sinds jaren worden waargenomen en die ook worden beschreven in ICBR-rapport 135, blijven onveranderd op een relatief hoog niveau. In de winter van 2011/2012 is er in de Rijn een hoeveelheid isoproturon. De conclusies uit <link file:2956 _blank download den einer>ICBR-rapport 150 gelden blijkbaar nog steeds en moeten worden uitgevoerd. Als er geen verdergaande reductiemaatregelen worden genomen, moet ervan worden uitgegaan dat er ook in de toekomst elk jaar weer vrij grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in de wateren van het Rijnstroomgebied zullen terechtkomen en via de Rijn naar de Noordzee zullen worden getransporteerd.