ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Plankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende, meestal microscopisch kleine organismen. Eencellige algen, het zogenaamde fytoplankton, vormen hier meestal het gros van de aquatische vegetatie. In 2018 is er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie onderzoek…

Lees meer »

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2019-2020:

  1. Wisseling van de voorzitter en het hoofd van het secretariaat
  2. Zestiende Rijnministersconferentie en goedkeuring van het programma Rijn 2040
  3. COVID-19-pandemie
  4. Voorbereiding van het derde internationaal…
Lees meer »

In het geval er zich een hoogwatergebeurtenis voordoet, zijn hoogwaterverwachtingen onontbeerlijk voor een goede planning door rampendiensten en brandweerkorpsen. Ze ondersteunen de tijdige afkondiging van beschermingsmaatregelen, inclusief evacuatie, en vormen bijgevolg een…

Lees meer »

Vanwege oplopende concentraties van melamine in het Rijnwater in 2018 heeft de Nederlandse delegatie gevraagd om informatie uit te wisselen over lozingen, normering en vergunningverlening omtrent melamine. Deze uitvraag is gedaan om twee redenen:

i) de concentraties melamine…

Lees meer »

Rapportage over de uitvoering tot eind 2018 en voorstel voor nieuwe relevante sedimentatiegebieden

De ICBR heeft het Sedimentmanagementplan Rijn (SMP - ICBR-rapport 175: samenvatting; ICBR-rapport 175: eindrapport) tijdens de PLEN-CC09 vastgesteld in de verwachting dat de…

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

Het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te…

Lees meer »

De Rijnstoffenlijst wordt om de drie jaar geactualiseerd en bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2021-2023 is gebaseerd op de beoordeling van de toetsingslijst…

Lees meer »

Met het Rijnmeetprogramma chemie worden veranderingen op lange termijn beoordeeld, waardoor de algehele toestand in de stroomgebieden of deelstroomgebieden van het Rijndistrict kan worden geëvalueerd.

Lees meer »

In het onderhavige rapport worden de situatie van de aalpopulatie en de stand van de uitvoering van de nationale maatregelen voor de stabilisatie van de aalbestanden in het Rijnstroomgebied samengevat voor de aalbeheercyclus 2014-2016. Hiervoor is er uitgegaan van de nationale…

Lees meer »