ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten


De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een eerste gemeenschappelijke onderzoeksprogramma naar de verontreiniging van biota (vissen) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied uitgevoerd (ICBR-rapport 216). Het Fraunhofer Instituut heeft deze pilot samen met de ICBR…

Lees meer »

Het ICBR-rapport 251 is de voortzetting van de rapporten over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periodes 2009-2012 en 2013-2014 (zie ICBR-rapporten 220 en 239). Het rapport houdt opnieuw rekening met de verschillende internationale…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

 

Lees meer »

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen…

Lees meer »

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de…

Lees meer »

Het Masterplan trekvissen Rijn uit 2009 (ICBR-rapport 179) is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er worden aanvullende maatregelen genoemd, zoals de evaluatie en controle van vismigratievoorzieningen, maatregelen tegen illegale visserij en…

Lees meer »

De ICBR heeft vanaf 2008 informatie verzameld over de relevantie van verschillende microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied en over de benaderingswijzen om de waterverontreiniging te verminderen, en heeft deze informatie per stofgroep gepubliceerd in technische rapporten. 

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

De ICBR heeft zich op basis van ICBR-rapport 132 (alleen beschikbaar in het Duits en het Frans) over aangroeiwerende middelen en koelwatersystemen gebogen over de volgende vier kernvragen in verband met het gebruik van biociden ter bestrijding van legionellabacteriën in…

Lees meer »