ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

282. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2020

Belangrijkste gebeurtenissen in het vergaderjaar 2020-2021:
1. Internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn en laagwatermonitoring
2. Internationaal stroomgebiedbeheerplan Rijn en ICBR-rapporten
3. Beoordelingssysteem voor microverontreinigingen en pilotproject non-targetanalyse
4. Werkprogramma 2022-2027
5. Publieksvoorlichting
6. Gevolgen van de COVID-19-pandemie

Het opstellen van de concepten van het internationaal gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan conform Kaderrichtlijn Water en het overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn conform Richtlijn over overstromingsrisico's was een prioriteit in het vergaderjaar 2020-2021.