ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

287. Vermindering van microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied – Monitoring en beoordelingssysteem

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ''de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in totaal met minstens 30% verminderd moeten worden ten opzichte van de periode 2016-2018 en consistent met een ambitie op langere termijn om de vervuiling in het gehele Rijnstroomgebied verder te verminderen.

Om de emissiereductie op gezette tijden kwantitatief te kunnen controleren en eventueel het reductiedoel te verhogen, heeft de ICBR de opdracht gekregen om een gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor de reductie op deze drie gebieden te ontwikkelen.''