ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

283. Ontwikkeling van het overstromingsrisico in de periode 2015-2030 - Syntheserapport met nationale beheersmaatregelen

In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument FloRiAn (Flood Risk Analysis) zijn uitgevoerd voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico aan de hoofdstroom van de Rijn als gevolg van maatregelen sinds 2015.