ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

286. Chloriderapport - Concentraties en emittenten overzicht 2018

Het voorgestelde rapport geeft een overzicht van de chlorideconcentraties en de emittenten in het Rijnstroomgebied (2018). De aanleiding voor het rapport waren de lage afvoeren in het Rijnstroomgebied in 2018, en de hiermee verband houdende hoge chlorideconcentraties.