ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

291. Rijnmeetprogramma biologie 2024/2025

In het Rijnmeetprogramma biologie 2024/2025 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de hoofdstroom van de Rijn vastgelegd. Het bevat onder meer lijsten van meetlocaties en contactpersonen, inhoudelijke elementen in verband met de bemonstering en evaluatie, en een hoofdstuk over hoe er rekening wordt gehouden met de Exotenverordening.