ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

296. Rijnstoffenlijst 2024-2026

De Rijnstoffenlijst wordt om de drie jaar geactualiseerd en bevat de stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2024-2026 is gebaseerd op de beoordeling van de toetsingslijst bij de Rijnstoffenlijst 2021-2023 (ICBR-rapport 266), de beoordelingen in het buitengewone meetprogramma van 2021/2022, de beoordeling en ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2019-2020 (ICBR-rapport 293) en de gegevens voor het rapport over de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2021-2023 die in 2023 beschikbaar waren.

Het rapport is inhoudelijk niet veranderd ten opzichte van de Rijnstoffenlijst 2021-2023.

Het Rijnmeetprogramma chemie 2027-2032 zal het Rijnmeetprogramma 2021-2026 vervangen en de Rijnstoffenlijst 2027-2029 zal volgen op de Rijnstoffenlijst 2024-2026.