ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

297. Afvoerscenario's klimaatverandering voor het Rijnstroomgebied

Actualisatie afvoerscenario’s Rijnstroomgebied op basis nieuwste inzichten klimaatverandering

De ICBR heeft zijn expertgroep voor klimaat (EG HCLIM) in het kader van het programma Rijn 2040, getiteld ''De Rijn en zijn stroomgebied: duurzaam beheerd en klimaatbestendig'' de opdracht gegeven om de klimaatscenario's van de ICBR voor 2024 te actualiseren. Deze update is nu klaar en gepubliceerd als ICBR-rapport 297. Terwijl de vorige ICBR-scenario's, gepubliceerd in 2011, gebaseerd waren op informatie van het 4e evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), is deze update grotendeels gebaseerd op het 5e IPCC-evaluatierapport. Deze nieuwe scenario's vormen het uitgangpunt voor de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied voor 2025.

Als gevolg van de klimaatverandering wordt in de toekomst over het algemeen een toename van de afvoer in de winter en een afname van de afvoer in de zomer verwacht. Het afvoerregime zal meer worden beïnvloed door regen dan door smeltende sneeuw en gletsjers.

Meer informatie vindt u in het persbericht en in het rapport (binnenkort hier beschikbaar).

Figuren en grafieken met zeer gedetailleerde resultaten per meetpunt worden gehost op de website van de CHR.