ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

295. Actualisering van het web-IWAP-systeem

Het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te melden, en de autoriteiten en diensten die bevoegd zijn voor de bestrijding van calamiteiten zo goed mogelijk te waarschuwen of te informeren m.b.v. het Rijnlooptijdmodel (Rijnalarmmodel).

Het rapport is gebaseerd op ICBR-rapport 267 en is geactualiseerd op basis van de conclusies van de IHWS-opleidingsdag 2023.