ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

293. Beoordeling en ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2019-2020

De waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren wordt in het kader van de toestand- en trendmonitoring continu gecontroleerd in de internationale meetstations. De ICBR verzamelt, valideert en beoordeelt deze gegevens op gezette tijden, teneinde de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater te kunnen volgen.

Het ICBR-rapport is de voortzetting van de rapporten over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periodes 2009-2012, 2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018 (zie ICBR-rapporten 220239251 en 281).