ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de …

Lees meer »

Bregenz, 07 juli 2005

Vandaag komen in Bregenz hoge vertegenwoordigers van autoriteiten bijeen die voor het waterbeheer van de Rijnoeverstaten verantwoordelijk zijn. Zij leggen de verdere stappen voor hun toekomstige samenwerking vast. In dit verband presenteren zij aan het…

Lees meer »

 

<typohead type="1">Bonn, 24 oktober 2006 </typohead>

Op 1 november 2006 is het 20 jaar geleden dat de rampzalige brand uitbrak bij het chemiebedrijf Sandoz. De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) grijpt deze verjaardag aan om de waterbescherming en de…

Lees meer »

Op 5 oktober 2008 is in de Hoogrijn bij Bazel de eerste zalm sinds lange tijd gevangen en weer teruggezet.

Het dier, met een lengte van 91 cm, werd in 2005 of 2006 uitgezet in Zwitserland en is na zijn verblijf in de Atlantische Oceaan en de Noordzee waarschijnlijk via de…

Lees meer »

Jongeren stellen hun opvattingen over de bescherming van het Rijnstroomgebied voor aan de ICBR

Luxemburg, 2 juli 2008

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)…

Lees meer »

Bonn, 18 oktober 2007

De ministers bevoegd voor de bescherming van de Rijn en zijn stroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn op 18 oktober 2007 bijeengekomen voor de 14e Rijnministersconferentie. Ze hebben een positieve balans opgemaakt van de…

Lees meer »

 

Amsterdam, 3 juli 2007

 

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat belast is met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), bespreken op uitnodiging van de Nederlandse regering op 3 en 4 juli te…

Lees meer »

Vistrap Gambsheim aan de Duits-Franse Bovenrijn officieel geopend op 22 juni 2006

 
Metz, 21 juni 2006
In het programma "Rijn 2020 – Zalm 2020" van de ICBR is een tweede mijlpaal gezet. Zalmen kunnen nu via de vistrap Gambsheim stroomopwaarts trekken in de rivier de Kinzig.…

Lees meer »

Bonn, 2 november 2005 (mag pas worden gepubliceerd vanaf 2 november 13.00 uur)Weer zalmen in de Rijn

5e Internationaal Rijnsymposium

Tijdens het 5e internationale Rijnsymposium zullen zo`n 300 deskundigen en geïnteresseerden uit 14 landen zich buigen over vismigratie in grote…

Lees meer »

Bonn, 24 mei 2005

In februari 2005 heeft de ICBR op basis van de plaatselijke hoge HCB-gehalten in het sediment aan de Duits-Franse Bovenrijn alsmede de hierdoor veroorzaakte belasting van de zwevende stoffen van de gehele Rijn een expertgroep ingesteld met als taak een…

Lees meer »