ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De eerste zalm in Zwitserland - een nieuw succes voor het herintroductieprogramma in het Rijngebied

Op 5 oktober 2008 is in de Hoogrijn bij Bazel de eerste zalm sinds lange tijd gevangen en weer teruggezet.

Het dier, met een lengte van 91 cm, werd in 2005 of 2006 uitgezet in Zwitserland en is na zijn verblijf in de Atlantische Oceaan en de Noordzee waarschijnlijk via de scheepvaartsluizen in de Duits-Franse Bovenrijn teruggetrokken naar zijn "beek van herkomst" om er te paaien. <link http: www.bafu.admin.ch>www.bafu.admin.ch

Dit is een nieuwe mijlpaal in het ICBR-programma voor de herintroductie van de zalm, een programma dat is opgestart in 1990 en draait rond een soort die sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw was verdwenen uit de Rijn. Dankzij de inspanningen ter verbetering van de waterkwaliteit en de waterbiotopen in alle Rijnoeverstaten (Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland) zijn tot vandaag al meer dan 5.000 paairijpe zalmen teruggekeerd naar rivieren in het Rijnsysteem, o.a. naar de Sieg, de Ahr, de Saynbach, de Murg, de Kinzig en de Ill. De zijrivieren van de Hoogrijn Birs, Wiese en Ergolz in de regio Bazel maken eveneens deel uit van het herintroductieprogramma en nu is dus ook daar voor het eerst een zalm teruggekeerd.

"Met ons trekvisprogramma volgen we de juiste koers", zegt Jacques Sicherman, voorzitter van de ICBR. "Het zijn de zware investeringen van de staten in het Rijnstroomgebied ter verbetering van de waterkwaliteit, de leefgebieden van vissen en de migratieroutes die ervoor hebben gezorgd dat deze eerste zalm naar Zwitserland kon terugkeren. Maar nu mogen we niet op onze lauweren rusten. We moeten ons verder inspannen om het aantal terugkerende vissen te vergroten en in alle rivieren van het programma stabiele zalm- en andere trekvispopulaties te doen ontstaan. De nodige maatregelen worden stap voor stap uitgevoerd

Meer informatie:

Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel. +49-(0)261-94252-19
Fax +49-(0)261-94252-52
Mobiel +49-171-322 65 82