ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De staten in het Rijnstroomgebied werken gezamenlijke acties uit om in de Rijn en zijn belangrijkste zijrivieren een goede toestand te bereiken

Jongeren stellen hun opvattingen over de bescherming van het Rijnstroomgebied voor aan de ICBR

Luxemburg, 2 juli 2008

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tussen de betrokken lidstaten coördineert, bespreken op 2 en 3 juli 2008 te Luxemburg, op uitnodiging van de Luxemburgse regering, de verdere werkzaamheden voor een doeltreffende bescherming van de waterbronnen en het aquatisch milieu in het Rijnstroomgebied. Vertegenwoordigers van Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland en de Europese Commissie nemen deel aan de bijeenkomst. Het streven van de samenwerking langs de Rijn, de drukst gebruikte rivier in Europa, is vooral gericht op het bereiken van de goede toestand van de wateren, rekening houdend met de verschillende gebruiksfuncties van de rivier, zoals bijvoorbeeld drinkwatervoorziening, binnenvaart, energieopwekking of toerisme. Het stroomgebied van de Moezel, waar de bijeenkomst plaatsvindt, neemt 14% in van het 200.000 km² grote Rijnstroomgebied.

Inhoudelijk gezien staat de ICBR-bijeenkomst in het teken van de voorbereiding van het stroomgebiedsbeheersplan dat overeenkomstig de bepalingen van de KRW voor eind 2009 wordt opgesteld voor het hele stroomgebied. In het kader hiervan worden zogenaamde milieukwaliteitsnormen besproken voor stoffen die relevant zijn in het Rijnstroomgebied. Om de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, moeten de staten van het Rijnstroomgebied dan ook voor eind 2008 in onderling overleg concepten voor doelstellingen vastleggen die zij met de te nemen ontwerp-maatregelen in 2015 willen bereiken. Vanaf het eind van dit jaar zal het concept-beheersplan ter inzage worden gelegd voor het publiek.

Deze Plenaire Vergadering vindt plaats op een cruciaal moment in de werkzaamheden van de ICBR. Op basis van de besluiten van de Rijnministersconferentie die op 18 oktober 2007 heeft plaatsgevonden te Bonn worden ook andere aspecten van de gecoördineerde implementatie van de KRW en het programma Rijn 2020 besproken, zoals bijv. het sedimentmanagement, de passeerbaarheid van de Rijn en zijn belangrijkste zijrivieren voor trekvissen, het overstromingsrisicobeheer, enz. Voor overige thema’s die van essentieel belang zijn voor de toekomst, zoals de adaptatie aan de klimaatverandering en de problematiek van microverontreinigingen die bijv. als resten van geneesmiddelen in de wateren terechtkomen, heeft de Plenaire Vergadering besloten specifieke initiatieven te starten.

Op de eerste dag van de ICBR-bijeenkomst in Luxemburg heeft de Luxemburgse minister van Binnenlandse Zaken samen met de delegatieleiders van de staten van het Rijnstroomgebied een delegatie van het Jeugdparlement Rijn dat in maart 2008 in Bonn is bijeengekomen ontvangen. De jongeren kregen daarbij de kans hun visies voor een betere waterbescherming te presenteren. Het enthousiasme en de ideeën van de jongeren m.b.t. milieu- en waterbescherming aan de Rijn stemmen de ICBR tot optimisme: de bescherming van de Rijn en zijn zijrivieren is op de goede weg en zal ook in de toekomst met succes worden voortgezet.

Vergaderlocatie:

Luxembourg Congrès
place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg


Meer informatie

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Ben van de Wetering
Mobiel +49-170-4976861

of

Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel. +49-(0)261-94252-19
Fax +49-(0)261-94252-52
Mobiel +49-171-322 65 82