ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

“De Rijn heeft toekomst“

 

<typohead type="1">Bonn, 24 oktober 2006 </typohead>

Op 1 november 2006 is het 20 jaar geleden dat de rampzalige brand uitbrak bij het chemiebedrijf Sandoz. De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) grijpt deze verjaardag aan om de waterbescherming en de gemeenschappelijke activiteiten langs de Rijn voor het voetlicht te brengen.

 

Ter herinnering: Bij het blussen van de brand in een opslaghal bij Bazel stroomde met het bluswater ca. 20 ton insecticide, fungicide en herbicide in de Rijn. Deze acute vergiftiging veroorzaakte over een afstand van honderden kilometers een massale sterfte onder de vissen. Vooral alen hadden het hard te verduren. In de onmiddellijke omgeving van de plek waar het bluswater in de Rijn was terechtgekomen, werd de aquatische fauna en flora uitgeroeid. Tot in Nederland werd de drinkwateronttrekking uit de Rijn stopgezet. Het verontreinigd sediment direct naast de plaats van het ongeval moest compleet worden verwijderd. De bevolking reageerde op deze milieuramp met menselijke ketens op alle bruggen over de Rijn en maakte de politici op deze manier duidelijk dat snel ingrijpen onontbeerlijk was.

 

Deze brandramp heeft de politiek en het publiek wakker geschud. De “grootste riool van Europa” is nu een levende rivier geworden waarin bijvoorbeeld ook zalmen zich weer thuis voelen. Alle problemen zijn evenwel nog niet van de baan. Zalmen trekken vandaag de dag stroomopwaarts tot bij Straatsburg; wegens niet-passeerbare stuwen verder bovenstrooms blijft Bazel echter vooralsnog onbereikbaar. Zware metalen als zink, koper en cadmium, maar ook een aantal pesticides en het nutriënt stikstof komen vooral door diffuze lozingen in de Rijn terecht en moeten nog steeds nauwlettend in de gaten worden gehouden.

 

Met de uitvaardiging van de Kaderrichtlijn Water in 2000 heeft de Europese Unie een juridisch bindend instrument gecreëerd om voor 2015 in alle Europese wateren de goede toestand te bereiken. Voor de waterkwaliteit aan de Rijn is al veel gebeurd. Nu staan de ecologische criteria op de voorgrond.

 

De afweging tussen enerzijds waterbescherming en anderzijds de gebruiksfuncties van de Rijn voor scheepvaart, elektriciteitsopwekking, bescherming tegen hoogwater enz. zal bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water een grote uitdaging vormen voor de staten in het Rijnstroomgebied.

 

De brandramp 20 jaar geleden heeft een belangrijke, nieuwe impuls gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking en de bereidwilligheid om samen te werken onmiskenbaar in de hand gewerkt. De opsomming van de gemeenschappelijke activiteiten in de staten en de deelstaten n.a.v. de herdenking van “20 jaar Sandoz” toont aan dat problemen op het vlak van waterbescherming in het internationale Rijnstroomgebied alleen met vereende krachten uit de wereld kunnen worden geholpen.

 

 

 

 

 

 ACTIVITEITEN LANGS DE RIJN N.A.V.

20 JAAR SANDOZ

 

 

I.       Open dagen:

 

<typohead type="4" align="left">1.      Rijnmeetstation Weil am Rhein
         (gemeenschappelijk beheerd door
         Zwitserland en Duitsland (Baden-
         Württemberg))
</typohead>

 

<typohead type="2" align="left">Zaterdag 4 november 2006</typohead>

 

Contactpersoon: Manfred Beubler, Amt für Umwelt und Energie, Basel-Stadt, tel. 0041-61-639 22 33, e-mail: manfred.beubler@bs.ch

 

 

<typohead type="3" align="left">2.      Kwaliteitsstation Rijn bij Worms (Rijnland-
         Palts, Baden-Württemberg, Hessen)
</typohead>

                  

<typohead type="2" align="left">Zaterdag 4 november 2006</typohead>

 

Op het meet- en onderzoekschip van Rijnland-Palts, de “MS Burgund“, worden tijdens de open dag voorlichtingstochten georganiseerd vanaf het Kwaliteitsstation Rijn bij Worms.

 

Contactpersoon: Dr. Peter Diehl, Kwaliteitsstation Rijn bij Worms , tel. 049-6241-92111-11, e-mail: peter.diehl@luwg.rlp.de

 

 

<typohead align="left">3.         Rijnmeetstation Mainz (Rijnland-
            Palts/Hessen)
</typohead>

 

<typohead type="2" align="left">Woensdag 1 november 2006 (10.00u – 15.00u inclusief persconferentie)</typohead>

 

Contactpersonen: Dr. Stephan Keitz, tel. 0049-611-8151340, Dr. Stefan Hill, tel. 0049-6131-16-2423

 

 

4.       Meetstation Bimmen-Lobith

          (gemeenschappelijk beheerd door

          Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en

          Nederland)

 

Woensdag 1 november 2006

 

Contactpersoon: Mevrouw dr. Babette Winter, Landesumweltamt NRW, tel. 0049-201-7995-1337, babette.winter@lua.nrw.de

<typohead type="4" align="left"> </typohead>

 

 

 

II. Conferenties en symposia over het thema

 

1. Universiteit Bazel – De Rijn: 20 jaar na de rampzalige brand in Schweizerhalle

Symposium: Institut für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Bazel

Woensdag 25 oktober 2006, 18.15u – 20.00u

 

2. Universiteit Bazel – De regio Bazel (1 november 1986) – 20 jaar na Schweizerhalle 

Woensdag 01-11-2006, 18.15u, Zentrum für Lehre und Forschung: “Voorval” Schweizerhalle.

Woensdag, 29-11-2006, 18.15u, universiteit Bazel: Bevolking en politiek: Wat rest na de verontwaardiging?

Woensdag, 10-01-2007, 18.15u, universiteit Bazel: Alles onder controle? Over de omgang met de risico´s.

Woensdag, 31-01-2007, 18.15u, universiteit Bazel: Schweizerhalle – de kentering?

 

3. Manifestatie van de regering van het kanton Basel-Landschaft: “Schweizerhalle – 20 jaar later – wat is er overgebleven?“

Dinsdag, 31 oktober 2006, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Muttenz

 

4. Slotmanifestatie van het INTERREG IIIb-project RijnNet op 15 en 16 november 2006, Luxemburg                                                                      Thema “Deelname van het publiek in het Rijndistrict“, ontwikkelingen 20 jaar na Sandoz.

 

5. Symposium van de IAWR “20 jaar Sandoz – van ramp tot kans“, 30 november 2006, Keulen

 

 

 

 

Contactpersonen:          

Dr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig                      ICBR, Koblenz – www.iksr.org                     

tel.:  +49 (0)261 94252 19  fax: +49 (0)261 94252 52  e-mail: anne.schultewl@iksr.de mobiel: +49 (0)171-3226582

 

Mevrouw Hannelore Berg       Duits federaal ministerie van Milieuzaken, Bonn   

tel.:  +49-1888 3 05 25 12  fax: +49-1888 3 05 23 97 e-mail: hannelore.berg@bmu.bund.de

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Voorlichtingsdienst presse@bmu.bund.de