ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten


 

Amsterdam, 3 juli 2007

 

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat belast is met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), bespreken op uitnodiging van de Nederlandse regering op 3 en 4 juli te…

Lees meer »

Vistrap Gambsheim aan de Duits-Franse Bovenrijn officieel geopend op 22 juni 2006

 
Metz, 21 juni 2006
In het programma "Rijn 2020 – Zalm 2020" van de ICBR is een tweede mijlpaal gezet. Zalmen kunnen nu via de vistrap Gambsheim stroomopwaarts trekken in de rivier de Kinzig.…

Lees meer »

Bonn, 2 november 2005 (mag pas worden gepubliceerd vanaf 2 november 13.00 uur)Weer zalmen in de Rijn

5e Internationaal Rijnsymposium

Tijdens het 5e internationale Rijnsymposium zullen zo`n 300 deskundigen en geïnteresseerden uit 14 landen zich buigen over vismigratie in grote…

Lees meer »

Bonn, 24 mei 2005

In februari 2005 heeft de ICBR op basis van de plaatselijke hoge HCB-gehalten in het sediment aan de Duits-Franse Bovenrijn alsmede de hierdoor veroorzaakte belasting van de zwevende stoffen van de gehele Rijn een expertgroep ingesteld met als taak een…

Lees meer »