ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De herintroductie van de zalm is op de goede weg

 

Koblenz, 29 april 2010

De workshop over het “Masterplan trekvissen Rijn” die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) op 27 en 28 april 2010 in het Regeringspresidium van Freiburg heeft georganiseerd, was een daverend succes. De internationale belangstelling voor deze bijeenkomst was groot: meer dan negentig deskundigen hebben de gelegenheid aangegrepen om informatie uit te wisselen. De meeste aandacht ging naar de lopende en de mogelijke verdere maatregelen om de rivieren, waarin de doorgang nu nog door allerlei waterwerken wordt versperd, weer passeerbaar te maken voor trekvissen, zoals de Atlantische zalm, en om de leefgebieden van deze dieren te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in het "Masterplan trekvissen Rijn" (rapport 179 onder <link http: www.iksr.org>www.iksr.org).
Specifieke maatregelen die met voorrang moeten worden uitgevoerd zijn de verbetering van de visintrek vanuit de zee in het Rijnsysteem via de Haringvlietsluizen, het herstel van de toegang tot de zalmhabitats in de zijrivieren van de Duits-Franse Bovenrijn en een betere handhaving van het verbod op de vangst van zalmen in het Rijnstroomgebied als geheel. 

Tijdens de workshop is duidelijk geworden dat de lokale actoren concretere informatie en instructies nodig hebben om het Masterplan te doen welslagen. Zo moeten er strategieën worden ontwikkeld voor de optimalisatie van de passeerbaarheid aan bestaande kunstwerken en moeten er door de bouw van pilotinstallaties voor de bescherming van vissen bij hun stroomafwaartse trek bepaalde kennislacunes worden aangevuld.

Er moet ook aandacht worden gegeven aan de negatieve effecten van meerdere, opeenvolgende waterkrachtcentrales op het leefgebied van de vissen in de hoofdstroom én in de zijrivieren. Immers, de zijrivieren van de Rijn bevatten meer dan 1.000 ha geschikte habitat voor de zalm. Over de voorwaarden waaraan de wateren moeten voldoen om de zalm er te kunnen herintroduceren, willen de experts elkaar voortaan beter op de hoogte houden.

Maar ook de bevolking, en vooral hengelsporters, moeten worden voorgelicht: er mag geen twijfel meer over bestaan dat er in alle staten van het Rijnstroomgebied een verbod geldt op de vangst van zalmen.

Tijdens de workshop werd er niet alleen maar over het herstel van de passeerbaarheid gepraat, de activiteiten werden ook aanschouwelijk gemaakt tijdens een excursie naar de Elz, de Dreisam en het Leopoldkanaal. Dit watersysteem is geschikt voor de zalm en zal in de loop van de komende jaren weer bereikbaar worden via de nieuwe vispassages aan de stuwen in de Rijn bij Straatsburg en Gerstheim.

Tijdens de excursie hebben vertegenwoordigers van de lokale visserijvereniging, die het herintroductieprogramma voor de zalm in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg leidt, en de organisatie RegioWasser e.V. in het bijzijn van de internationale experts jonge zalmen uitgezet in de Elz.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel. +49-(0)261-94252-19
Mobiel  +49-171-322 65 82


De ICBR in het kort
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter en de overleggroepen van de ICBR terzijde en ondersteunt de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico’s (2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen werd de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en het Waals gewest. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de ICBR onder <link http: www.iksr.org>www.iksr.org.