ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Het “Biotoopnetwerk Rijn” is een van de pijlers van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn. Ter voorbereiding van de geplande voortgangscontrole zijn de projecten en maatregelen die sinds 2005 in het kader van het biotoopnetwerk Rijn zijn…

Lees meer »

Een eerste versie van het Rijnmeetprogramma chemie is uitgewerkt voor de eerste beheerperiode, d.w.z. de <link http: www.iksr.org _blank external-link-new-window eine andere website in einem neuen>meetjaren 2007-2012. Voor de komende, tweede beheerperiode van de Kaderrichtlijn Water moest het Rijnmeetprogramma chemie grondiger worden herzien, gelet op voortschrijdend…

Lees meer »

Teneinde inzicht te krijgen in nieuwe stoffen die in de toekomst relevant kunnen worden, heeft de ICBR besloten om in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie 2013 een buitengewoon meetprogramma uit te voeren. Het doel was om met behulp van de in Zwitserland ontwikkelde…

Lees meer »

De verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen, te weten (i) de milieukwaliteitsnormen voor de gehele Europese Unie (EU-MKN's), (ii) de milieukwaliteitsnormen voor het Rijnstroomgebied…

Lees meer »

De Rijnministersconferentie van 2013 heeft de ICBR de opdracht gegeven om in 2014 een voorlopige klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied te ontwikkelen op basis van de evaluatie van verrichte studies in verband met de afvoerhuishouding (hoog- en laagwater) en de…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.


De stichting “International RiverFoundation” (IRF) heeft op 12 september 2013 de eerste IRF-European Riverprize toegekend aan…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

In het “<link file:660 _blank download den einer>Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied“ worden de resultaten van lopende en afgeronde onderzoeken in de Rijnoeverstaten uit de periode 2000-2010 beschreven
In het onderhavige voorstel voor een “Eerste gemeenschappelijke…

Lees meer »

Kort samengevat zijn de stoffen van de Rijnstoffenlijst 2014 als volgt geselecteerd:

- de stoffen van de Rijnstoffenlijsten 2007 en 2011 waarvan de jaarlijkse parameters in de periode 2009-2012 onder de helft van de waarde van de EU-MKN's van richtlijn 2008/105/EG, de Rijn-MKN's…

Lees meer »

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling…

Lees meer »