ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

236. Syntheserapport “Evaluatie van de reductie van het overstromingsrisico (APH) rekening houdend met de types van maatregelen en beschermingsdoelen conform ROR”

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd.

In dit syntheserapport  wordt een samenvatting gegeven van de methode en de resultaten van de berekeningen die met het instrument zijn uitgevoerd voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico aan de hoofdstroom van de Rijn als gevolg van maatregelen.

Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende methode op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen. Het bijbehorende technische rapport (<link file:4044 _blank>ICBR-rapport 237, 2016) geeft een gedetailleerd beeld van de methode en de rekenwijze.

Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp of het instrument graag wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met: <link>sekretariat@iksr.de