ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

232. Syntheserapport over het Rijnmeetprogramma biologie 2012/2013

In het syntheserapport wordt een overzicht gegeven van alle resultaten van het biologische onderzoek dat in de tweede monitoringcyclus (2012/2013) voor het stroomgebiedbeheerplan heeft plaatsgevonden, en een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de jaren 2006/2007. Hierbij worden de gegevens over fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de Rijn integraal beoordeeld.