ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

1. Inleiding

In de zomer van 2003 zorgden een buitengewone warmteperiode en de lage afvoer voor een gevaarlijke opwarming van het water in de Rijn en zijn zijrivieren. In de Hoogrijn bedroeg de watertemperatuur 26°C, in het Duitse Rijntraject werden temperaturen gemeten boven…

Lees meer »

In de periode 2000 2002 is in Nederland de drinkwaterinname vanuit de Rijn verschillende keren gestopt vanwege te hoge concentraties isoproturon en chloortoluron.  In het rapport is geconcludeerd dat de oorzaak van deze hoge concentraties moet worden gezocht bij de toepassing van…

Lees meer »

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de
zijrivieren…

Lees meer »

1. Reden en doelstelling

In het kader van de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW) vormen typologieën en referentiekaders essentiële voorwaarden voor het beoordelen van wateren en het uitvoeren van het stroomgebiedsmanagement. Over het algemeen zijn tot nog…

Lees meer »

Samenvatting

De Rijn werd vroeger terecht het „riool van Europa“ genoemd, want hij werd chronisch met afvalwater belast. In 1986 werd de rivier door een ongeval in een chemische fabriek acuut vergiftigd. Vissen en slakken, mosselen, kreeftachtigen en insekten stierven tussen…

Lees meer »

Samenvatting

Tijdens de Plenaire Vergadering van 1999 heeft de ICBR haar werkgroep Ecologie de opdracht gegeven om de hydromorfologie van de Rijn te beschrijven en op een kaart met een schaal van 1:100.000 weer te geven. Deze beschrijving vult de biologische inventarisaties uit…

Lees meer »

 

69e Plenaire Vergadering – 30 juni/1 juli 2003 - Bonn

De Rijnoeverstaten zijn het binnen de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn en in samenwerking met de Internationale Commissie ter Bescherming van de Moezel en de Saar eens geworden over het volgende…

Lees meer »