ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

152. Maatregelen inzake de warmtebelasting van de Rijn tijdens extreem warme en droge periodes

1. Inleiding

Na de hete zomer van 2003 heeft de ICBR een syntheserapport opgesteld over de situatie van de warmtebelasting in de staten van de ICBR (ICBR-rapport 142). Uit dit rapport blijkt dat de staten diverse maatregelen hebben getroffen om de warmtebelasting te verminderen. Onderhavig document geeft een overzicht van de maatregelen die tijdens extreem warme en tegelijkertijd droge periodes kunnen worden getroffen. De basis voor dit document vormen de nationale bijdragen, nl. S 32-04D, S32-04F, S 40-05NL (en S 67-05) en S 62-05CH (zie bijlage I-V). Vanwege de sterk verschillende bijdragen is het bijna onmogelijk de oorspronkelijk geplande maatregelencatalogus op te stellen.

Wanneer bij zomers weer extreme watertemperaturen gepaard gaan met lage afvoeren, zoals in de zomer van 2003, worden verschillende belangen en gebruiksfuncties hierdoor getroffen: milieu, drinkwatervoorziening, energieopwekking, (irrigatie ten behoeve van de) landbouw, scheepvaart, industrie, binnenvisserij en recreatie. Terwijl de nationale rapporten betrekking hebben op waterschaarste en warmte, richt onderhavig document zich in hoofdzaak op de beschrijving van maatregelen in verband met de warmtebelasting van de Rijn, waarbij de belangen van de natuur en de industrie in het algemeen en de energieopwekking in het bijzonder in het geding zijn