ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

163. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn - Meldingen uit 2006

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie de waterkwaliteit van de Rijn nadelig beïnvloeden en/of bij waterverontreinigingen waarvoor het publiek waarschijnlijk veel belangstelling zal hebben.

Informaties worden verstuurd om o.a. de IHWS onafhankelijk van de media kennis te geven van objectieve, vakkundige en betrouwbare informatie. Informaties worden bovendien bijv. bij overschrijding van de oriënteringswaarden via de IHWS doorgegeven aan de Rijnoeverstaten. De informatie wordt o.a. ook gebruikt om de waterleidingbedrijven preventief te informeren.

Zoekacties worden verstuurd om de verantwoordelijke van de verontreiniging van de Rijn te vinden, d.w.z. in geval van terugvindingen die niet kunnen worden opgehelderd binnen het bevoegdheidsgebied van het IHWS in kwestie.

Compilatie van de meldingen van 2006

 

Aantal informatiemeldingen: 40
Aantal zoekacties: 1
Aantal waarschuwingen:
4
Totaal van de meldingen in 200645