ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

160 Rijn-Meetprogramma Chemie 2007 – 2012

 

Dit meetprogramma heeft betrekking op het meetjaar 2007 met een doorkijk tot 2012. De mogelijkheid bestaat om de meetparameters, -frequenties en -cycli op basis van verkregen inzichten jaarlijks aan te passen en elk jaar het meetprogramma voor het nieuwe meetjaar op tijd vast te stellen.

Het Rijn-Meetprogramma Chemie bestaat uit de volgende elementen:

  • de doelstellingen van het meetprogramma, betrokken instanties en het meetlocatienet;
  • de gegevensverzameling, de toetsing op volledigheid en plausibiliteit;
  • de evaluatie en beoordeling van de gegevens alsmede de documentatie van de gegevens (producten).