ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Wordt 2022 een laagwaterjaar?

Het laagwaterrecord van de Rijn van 2018 kunnen velen zich nog goed herinneren. Op een aantal meetpunten aan de Rijn werden in het najaar van 2018 waarden gemeten die qua ernst en duur maar eens in de ongeveer vijftig jaar voorkomen. Ook het jaar 2022 is droog begonnen en in juli 2022 halen hittegolven in heel Europa de voorpagina's. Op dit moment valt nog niet te zeggen of 2022 de geschiedenisboeken in zal gaan als een laagwaterjaar. Begin augustus werden er op sommige meetpunten aan de Middenrijn en Duitse Nederrijn waterstanden gemeten die statistisch gezien eens in de tien tot twintig jaar voorkomen. Daarbij gaat het om een ''zeldzame'' gebeurtenis. Er is nog geen sprake van extreme meetwaarden. Het seizoen is echter ongewoon. Laagwater komt in de Rijn meestal voor in het najaar. Hoe de laagwatersituatie zich verder ontwikkelt, hangt af van de weersomstandigheden de komende maanden. De laagwatermonitoring van de ICBR helpt u om een inschatting te maken van de huidige situatie. Daar vindt u ook informatie over de watertemperatuur, het zuurstofgehalte en het bodemvocht.