ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsrisicobeheerplan Rijn en rapport over de analyse van het overstromingsrisico gepubliceerd

[Translate to Nederlands:]

In december 2021 is de definitieve versie van het tweede internationale overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn gepubliceerd. Het concept heeft zes maanden ter inzage gelegen van het publiek. Het plan is een mijlpaal in de internationale samenwerking en beschrijft welke maatregelen de landen in het Rijnstroomgebied de komende zes jaar gaan nemen, ook in het licht van de overstromingen van juli 2021.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.iksr.org/nl/eu-richtlijnen/richtlijn-overstromingsrisicos/overstromingsrisicobeheerplan.

Tegelijkertijd is het rapport over de berekening van het overstromingsrisico met het instrument ''FloRiAn'' afgerond. De berekeningen met dit unieke instrument laten zien dat het overstromingsrisico de afgelopen zes jaar al duidelijk is verminderd, dankzij retentiemaatregelen. ''FloRiAn'' zal in de toekomst worden gebruikt om het doel van de overstromingsrisicoreductie (15% voor 2040) regelmatig te controleren.

Meer informatie vindt u hier.