ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vijtig jaar CHR - de ICBR en de CHR zetten de succesvolle samenwerking voort

Wij feliciteren de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) met haar vijftigjarig bestaan en kijken uit naar een voorzetting van onze succesvolle samenwerking in de komende jaren.

De Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) heeft op 21 en 22 oktober 2021 haar eenenvijftigjarig bestaan gevierd. De oorspronkelijk in 2020 geplande viering van het jubileum kon nu in Wageningen (Nederland) plaatsvinden. De ICBR, die zelf in 2020 haar zeventigjarig bestaan vierde, werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Veronica Manfredi.

De CHR is een van de drie internationale commissies in het Rijnstroomgebied en houdt zich voornamelijk bezig met hydrologische kwesties. In het kader van de viering van het jubileum hebben Helmut Habersack, voorzitter van de CHR, en Veronica Manfredi hun voornemen bekrachtigd om de succesvolle samenwerking tussen beide commissies voort te zetten en te intensiveren.

Meer informatie in het Engels en het Duits - ook over het jubileum - kunt u vinden op de website van de CHR: https://www.chr-khr.org/de.