ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Presentaties

Opmerking: Rechts naast de naam van de sprekers/titel van de presentaties kunt u de presentaties downloaden als pdf-bestand. Klik daarvoor op de letters. Let op de grootte van de bestanden.

DE - Duits       FR - Frans      NL - Nederlands       EN - Engels

Bescherming en gebruik van de Rijn op elkaar afstemmen – implementatie van de Kaderrichtlijn Water langs de Rijn
Fritz Holzwarth, Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (1,1 M)
DE    -
Binnenvaart en milieubescherming – Acquis Rhenan en toekomstige werkzaamheden van de CCR
Paul Seger, Centrale Commissie voor de Rijnvaart (26K/28K) 
DE   FR
Waterbescherming en scheepvaart vanuit het oogpunt van de Europese Commissie
Gilles Crosnier, Directoraat-Generaal Milieu, Europese Commissie (745 K)
Dirk Van Vreckem, Directoraat-Generaal Energie en Vervoer, Europese Commissie (21 K) 
  FR     FR  
Verwezenlijking van doelstellingen m.b.t. tot verkeer en milieubeleid door de binnenscheepvaart
Jörg Rusche, Nautisch-technische Commissie van de Europese Binnenvaartunie (EBU) en de Europese Schippersorganisatie (ESO) (19 K) 
DE  
Rendabele binnenvaart in de logistieke keten
Felix Stenschke, BMVBS (DE)
   
Hydromorfologische belastingen    
Ecologische interacties en hydromorfologisch potentieel
Fritz Kohmann, Bundesanstalt für Gewässerkunde (DE) (25 M) 
DE  
Mogelijkheden voor de ecologische verbetering van de binnenwaterwegen
Stephan Naumann, Umweltbundesamt (DE) (4,3 M)
  DE  
Veiligheid en goede afwikkeling van de Rijnscheepvaart
Gerd Franke, Wasser- und Schifffahrtsamt Keulen (DE) (453 K) 
  DE  
Success story: revitalisatie van aangetaste oevertrajecten langs de Rijn
Klaus Markgraf–Maué, Naturschutzbund Deutschland (NABU, DE) (4,1 M) 
  DE  
Chemische belastingen    
Welke stoffen verontreinigen de Rijn?
Lammert Eibrink, Rijkswaterstaat RIZA (NL) (140 K) 
  NL  
Actuele werkzaamheden van de CCR ter reductie van emissies.
Roelof Weekhout, Inspectie Verkeer en Waterstaat (NL) (1,0 M)
  NL  
MTBE-lozingen afkomstig uit de scheepvaart.
Ulrike Frotscher-Hoof, Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (D) (0,9 M) 
  DE