ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop "Waterkwaliteit en scheepvaart"

In het kader van een eerste gemeenschappelijke internationale workshop komen deskundigen van overheden voor scheepvaart en waterbescherming, vertegenwoordigers van de Rijnoeverstaten alsmede van belangengroepen en milieuverenigingen op 11 april 2006 bijeen in Bonn.

De workshop heeft ten doel de informatie-uitwisseling omtrent relevante aspecten van waterbescherming en binnenscheepvaart en het wederzijdse begrip van alle betrokken personen te verbeteren. Vertrekpunten zijn met name de activiteiten op beide gebieden in EU-verband. Enerzijds voorziet de Europese Kaderrichtlijn Water in de bescherming van de ecologische functionaliteit van de Rijn, maar houdt zij in deze samenhang ook rekening met de gebruiksfuncties van water, zoals bijv. de scheepvaart. Anderzijds dient volgens een mededeling van de Europese Commissie (NAIADES) de binnenscheepvaart in de toekomst sterker te worden bevorderd om op die manier tot de duurzaamheid van het verkeerssysteem bij te dragen.