ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR stelt Rijnmeetprogramma biologie vast tijdens Plenaire vergadering in Wenen

Naar aanleiding van de jaarlijkse Plenaire vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) op 30 juni 2023 hebben de voorzitter van de ICBR, Miriam Haritz uit Duitsland, en de covoorzitter en gastheer, Günter Liebel uit Oostenrijk, de negen delegaties en erkende waarnemers, onder andere ngo's, ontvangen in Wenen.

Tijdens de vergadering werd het Rijnmeetprogramma biologie 2024/2025 vastgesteld. Elke zes jaar onderzoekt de ICBR in het kader van een internationale monitoringscampagne hoe vijf belangrijke bio-indicatoren zich hebben ontwikkeld langs de Rijn (fytoplankton, benthische diatomeeën, macrofyten, macrozoöbenthos en visfauna). De resultaten geven informatie over de ecologische toestand van de Rijn en zullen worden meegenomen in de rapportage over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het Rijnstroomgebied.

In het kader van deze nieuwe meetcampagne zullen enkele delegaties een bijdrage leveren aan onderzoekscampagnes door watermonsters aan te leveren voor latere eDNA-analyses (kort voor ''environmental DNA'', ''milieu-DNA''). In deze methode wordt er gebruik gemaakt van DNA, dus erfelijk materiaal, in het milieu, bijv. in rivierwater. Dat bevat informatie over de soorten die daarin voorkomen. Deze methode vormt een belangrijke aanvulling op de gebruikelijke bemonsteringen en kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt om de verspreiding van invasieve soorten in het Rijnstroomgebied vroegtijdig vast te stellen.

Bovendien heeft de ICBR bekendgemaakt dat zij in april 2023 een onderzoek ter evaluatie van de bestandsontwikkeling van de zalmpopulaties in het watersysteem van de Rijn in opdracht heeft gegeven, in afstemming met de landen in het Rijnstroomgebied en de Europese Unie. De afgelopen jaren is het aantal teruggekeerde zalmen in het Rijnstroomgebied niet in de mate toegenomen die zou kunnen worden verwacht gelet op de uitgevoerde maatregelen. De nieuwe studie is daarom met name bedoeld om licht te werpen op de mogelijke oorzaken, waaronder frequentere laagwatergebeurtenissen en een hogere predatiedruk, en om voorstellen voor maatregelen te formuleren om de herintroductie-inspanningen te optimaliseren.

In de zuidelijke Bovenrijn zijn er vorderingen gemaakt op het gebied van het herstel van de ecologische passeerbaarheid. De Franse delegatie heeft meegedeeld dat er aan de stuwen in Rhinau en Marckolsheim respectievelijk in het najaar van 2022 en in juni 2023 is begonnen met de bouw van vispassages.

 

Met vragen kunt u terecht bij

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Marc Daniel Heintz
marcdaniel.heintz@iksr.de
00492619425219

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie al meer dan zeventig jaar samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst om de verschillende gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te brengen. In het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië.

De huidige voorzitter is Miriam Haritz uit Duitsland. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat haar en de overleggroepen van de ICBR terzijde.

Zie ook www.iksr.org en https://twitter.com/ICPRhine.