ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Een nieuwe voorzitter voor de ICBR: Miriam Haritz

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft sinds 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter. Duitsland heeft in het nieuwe jaar de fakkel overgenomen van de Europese Unie, en Miriam Haritz voor de komende drie jaar benoemd tot voorzitter van de ICBR.

Miriam Haritz is hoofd van de onderafdeling ''waterbeheer, waterbescherming en bodembescherming'' in het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbescherming, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming. Eerder gaf zij leiding aan de Duitse dienst voor bevolkingsbescherming en rampenbestrijding. Miriam Haritz is jurist, gepromoveerd op internationale klimaatwetgeving, en spreekt naast Duits, Engels en Spaans ook de ICBR-werktalen Frans en Nederlands. Bovendien is zij in het bezit van een diploma van de interdisciplinaire MA in European Public Affairs.

Tijdens haar voorzitterschap zal de nadruk liggen op de verdere uitvoering van het programma Rijn 2040 en met name de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Marc Daniel Heintz (hoofd van het secretariaat)
marcdaniel.heintz@iksr.de
www.iksr.org

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie al bijna zeventig jaar samen om de verschillende gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te brengen. Hun samenwerking is gebaseerd op een volkenrechtelijke overeenkomst. In het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië.

De huidige voorzitter van de ICBR (2023-2025) is de Duitse Miriam Haritz. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat haar en de overleggroepen van de ICBR terzijde.

Zie ook  www.iksr.org, https://twitter.com/ICPRhine en https://www.linkedin.com/company/international-commission-for-the-protection-of-the-rhine.