ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten


Het gaat duidelijk beter met de Rijn en zijn zijrivieren. Op basis van de geboekte resultaten is verdere vooruitgang nodig om de goede toestand te bereiken. Dat laten de ICBR-rapporten over de ecologie en de waterkwaliteit van de Rijn zien, die zijn aangenomen tijdens de Plenaire…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft in december 2020 de Rijnatlas 2020 en de conceptversie van het tweede internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn gepubliceerd. In de Rijnatlas zijn de overstromingsgevoelige gebieden langs de Rijn, van de…

Lees meer »

In juli 2020 viert de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) haar zeventigjarig bestaan. De ICBR is een van de meest succesvolle internationale riviercommissies, hetgeen onder andere blijkt uit de balans die is opgemaakt van het programma Rijn 2020. Met het…

Lees meer »

De bevoegde ministers en de vertegenwoordiger van de Europese Unie zijn op 13 februari 2020 op uitnodiging van Cora van Nieuwenhuizen, Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat, in Amsterdam bijeengekomen voor de zestiende Rijnministersconferentie. Ze hebben een over…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft sinds 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. Tegelijkertijd is er ook een nieuw hoofd van het secretariaat aangetreden. Tijdens de Rijnministersconferentie in februari 2020 zal het programma Rijn 2040 worden…

Lees meer »

Op 4 en 5 juli 2019 vond de jaarlijkse Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in Malbun, Liechtenstein plaats. Er werd vooral gesproken over de voorbereiding van de Rijnministersconferentie in februari 2020 en in het bijzonder over…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en…

Lees meer »

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten.…

Lees meer »

Solothurn, 3 en 4 juli 2018

 

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet.…

Lees meer »

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als…

Lees meer »