ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

188. Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn - Stand: april 2011

In een nieuwe Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) ter gelegenheid van haar plenaire vergadering in de zomer van 2011 heeft voorgesteld in Vaduz, worden de gevolgen van de klimaatverandering voor het Rijnstroomgebied op een rij gezet. Verwacht wordt dat de afvoer in het stroomgebied tegen het midden van de eeuw in de winter tot 20% hoger en in de zomer tot 10% lager zal zijn. De veranderingen kunnen regionaal verschillend uitvallen. De publicatie van de “Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn” verdiende bijzondere aandacht, immers is dit het eerste rapport waarin er afvoerprojecties zijn berekend voor de nabije (tot 2050) en de verre toekomst (tot 2100) op representatieve meetpunten aan Rijn en Moezel.
In het kader van interinstitutionele onderzoeksactiviteiten en projecten (KLIWA, KLIWAS, CHR-projecten “Afvoerregime” en “RheinBlick2050“) zijn er voor verschillende parameters van de waterhuishouding in het Rijnstroomgebied grote gegevensbestanden geëvalueerd met behulp van grensoverschrijdend afgestemde methodes. Daardoor kan er een geïntegreerde kijk worden gegeven op de actuele stand van de kennis tot medio 2011, die de komende jaren echter waarschijnlijk zal moeten worden geactualiseerd in het licht van nieuwe inzichten.
De resultaten vertonen grote bandbreedtes, die worden weergegeven in de tabellen in hoofdstuk vier van de studie naar scenario’s.
Bij de ontwikkeling van de nog uit te werken adaptatiestrategieën voor het Rijnstroomgebied moet er rekening worden gehouden met de grote bandbreedtes in de resultaten van de toekomstprojecties.