ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Actualisatie afvoerscenario’s Rijnstroomgebied op basis nieuwste inzichten klimaatverandering.

Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd. Dank u voor uw begrip.

Lees meer »

De Rijnstoffenlijst wordt om de drie jaar geactualiseerd en bevat de stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2024-2026 is gebaseerd op de beoordeling van de toetsingslijst…

Lees meer »

Het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen beïnvloeden te…

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

De waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijrivieren wordt in het kader van de toestand- en trendmonitoring continu gecontroleerd in de internationale meetstations. De ICBR verzamelt, valideert en beoordeelt deze gegevens op gezette tijden, teneinde de ontwikkeling van de kwaliteit…

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

In het Rijnmeetprogramma biologie 2024/2025 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de hoofdstroom van de Rijn vastgelegd. Het bevat onder meer lijsten van meetlocaties en…

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »

Het secretariaat stelt elk jaar een compilatie op van de ontvangen IWAP-meldingen en IAWR-bijdragen. In deze compilatie worden de meldingen samengevat, statistisch geëvalueerd en weergegeven in figuren.

Lees meer »

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.

Lees meer »